Sevärdheter

Naturstigen

På ön finns en cirka 1,4 kilometer lång naturstig.

Naturstigen Lotstrådi ger en god inblick i öns historia och natur. Här presenteras istida märken i naturen, öns kulturhistoria och natur. Guidning fås på beställning Anders Boström tfn 0500 661328.


Läs mer om Mässkärs naturstig!
Mässkär

Båken

Mässkärs båk är byggd 1856 efter Krimkrigets slut. Den är byggd kring en hel stående stock om 21,4 m. Båken är ett igenkänningsmärke för sjöfarare. Dess avsikt är att synas långt ut till havs och märka ut Mässkär.


Läs mer om Mässkärs historia!

Naturskön skärgårdsmiljö

Ön är beströdd av traditionsenligt byggda stugor. I kombination med de kala klipporna på gränsen till öppen hav bjuder Mässkär på en unik miljö.


Gamla lotshuset

Gamla lotshuset byggdes 1856 efter Krimkrigets slut. Under förryskningstiden 1912 sade de lokala lotsarna upp sig i protest mot att de finska lotsarna underställdes det ryska marinministeriet. Lotsar från Svarta havet anställdes i stället. För att inrymma dessa lotsar byggdes lotsstationen till med en huskropp i vinkel mot den ursprungliga. Guidning i gamla lotshuset innefattande lotsarnas historia fås på beställning av Sonja Deniel tfn 044 273 4734


Vattenstånd märket anno 1900.

Lotsarna slog in ett vattenståndsmärke i berget vid stranden år 1900. Det visar nu den snabba landhöjningen.