Om Mässkär

Mässkär

Mässkär är en ö i det yttersta havsbandet utanför Jakobstad. På ön finns en f.d. lots- och sjöbevakningsstation som erbjuder allmänheten sina tjänster under namnet Mässkärs Naturstation med café/restaurang, inkvartering, bastuavdelning och konferensutrymmen. Från lotsarna verksamhet på ön finns gamla lotshuset från 1856 och Mässkärs båk från samma tid. Ön har en mycket omväxlande natur. På ön finns utmärkt naturstig som innehåller presentation av såväl naturen som kulturarvet på ön. Mässkärs yta är ca. 35 ha varav Finska staten äger 17 ha som Forststyrelsen Österbottens naturtjänster administrerar. Genom ett hyresavtal administrerar Mässkärs lotsstation rf. stationsbyggnaden och statens bryggor. Resten av öns yta är privat område.

Läs mera om service på ön!

Historia

Under krimkriget 1854 revs båken och alla sjömärken avlägsnades från farleden för att inte vägleda engelska flottan till Jakobstad. Efter Krimkrigets slut uppfördes båken på nytt och den gamla lotsstugan byggdes.


Läs mer om Mässkärs historia!

Kultur

Mässkär som fiskeläge har i viss mån tappat sin roll och de gamla fiskestugorna har övergått till sommarstugor för stadsbor. Ännu finns det några fiskare på ön och det är möjligt att av dem köpa färsk fisk direkt ur havet.


Läs mer om Mässkärs kultur!
Mässkär

Sevärdheter

På ön finns bland annat en historisk båk i trä från 1800-talet, samt en naturstig. Läs mer om öns sevärdheter här!


Läs mer om Mässkärs sevärdheter!