Historia

Mässkär är en relativt ung holme.Landhöjningen i Österbotten är 8-9 mm per år. Av dethär kan man räkna ut att Mässkär steg upp ur havet ca år 700 e Kr. Under de närmast följande århundradena tilltog Mässkär i storlek, men då Mässkärs högsta nivåer består enbart av berg dröjde det länge innan holmen var till någon nytta för människan. Holmarna i trakten användes av allmogen till betesmarker för boskap och som landfäste för fiske. På 1940-talet upphörde man med fårbetet på Mässkär och holmen blev alltmer exploaterad som sommarparadis för stadbor. Under 1950-1960-talet uppfördes ett stort antal sommarstugorpå ön. Deras sammanlagda antal är nu 51st.

Redan under medeltiden fanns i Pedersöre socken en god hamn och marknadsplats. År 1652 grundades på ortsbefolkningens begäran staden Jakobstad invid denna hamn. Mässkär har haft betydelse inom sjöfarten då lotsningen skett därifrån genom tiderna. Redan på tidigt 1700-tal uppfördes den första båken på Mässkär. Den nuvarande är uppförd 1856.

Under krimkriget 1854 revs båken och alla sjömärken avlägsnades från farleden för att inte vägleda engelska flottan till Jakobstad. Efter Krimkrigets slut uppfördes båken på nytt och den gamla lotsstugan byggdes. Den nya lotsstationen byggdes 1956-58 och inrymde också sjöbevakningsstation.

1991 lämnade sjöbevakningsenheten Mässkär och 1994 flyttades lotsarna till Alholmens hamn.

Lotstationen övertogs då av en ideell förening, Föreningen Mässkärs lotsstation r.f., som bedriver en naturstation i huset med restaurang och möjligheter till logi samt med goda mötesutrymmen och bastuavdelning.