Café – Restaurant – Bed & Breakfast

Öppettider

3.6 – 1.9 2024
10:00-21:00

Övriga tider enligt överenskommelse

Hitta lugnet på MässkärMässkär i havsbandet utanför Jakobstad välkomnar sina gäster med en öppen horisont, vågskvalp och fågelsång. Här hittar man skärgårdens lugn och stillhet.Mässkär

Mässkär är en ö i det yttersta havsbandet utanför Jakobstad. På ön finns en f.d. lots- och sjöbevakningsstation som erbjuder allmänheten sina tjänster under namnet Mässkärs Naturstation med café/restaurang, inkvartering, bastuavdelning och konferensutrymmen. Från lotsarna verksamhet på ön finns gamla lotshuset från 1856 och Mässkärs båk från samma tid. Ön har en mycket omväxlande natur. På ön finns utmärkt naturstig som innehåller presentation av såväl naturen som kulturarvet på ön. Mässkärs yta är ca. 35 ha varav Finska staten äger 17 ha som Forststyrelsen Österbottens naturtjänster administrerar. Genom ett hyresavtal administrerar Mässkärs lotsstation rf. stationsbyggnaden och statens bryggor. Resten av öns yta är privat område.

Mässkärs Naturstation erbjuder sina tjänster året om

Under tiden juni -augusti är stationen bemannad. Under resterande delen av året betjänar stationen allmänheten efter beställning enligt kundens önskemål.

Kontaktuppgifter

Från 1.6 -28.8 tel: +358-6-729 4092 

Övrigatider:

 Anders Boström tel: +358500661328 Email: masskar@masskar.fi