Välkommen till Mässkär!

Mässkär är en ö i det yttersta havsbandet utanför Jakobstad. På ön finns en f.d. lots- och sjöbevakningsstation som erbjuder allmänheten sina tjänster under namnet Mässkärs Naturstation med café/restaurang, inkvartering, bastuavdelning och konferensutrymmen. Från lotsarna verksamhet på ön finns gamla lotshuset från 1856 och Mässkärs båk från samma tid. Ön har en mycket omväxlande natur. På ön finns utmärkt naturstig som innehåller presentation av såväl naturen som kulturarvet på ön.

Mässkärs yta är ca. 35 ha varav Finska staten äger 17 ha som Forststyrelsen Österbottens naturtjänster administrerar. Genom ett hyresavtal administrerar Mässkärs lotsstation rf. stationsbyggnaden och statens bryggor. Resten av öns yta är privat område.

Mässkärs Naturstation erbjuder sina tjänster året om

Under tiden maj-augusti är stationen bemannad. Under resterande delen av året betjänar stationen allmänheten efter beställning enligt kundens önskemål.