Nähtävyydet

Luotsipolku

Saarella on noin 1,4 kilometriä pitkä luontopolku.

Luontopolku Luotsipolku antaa hyvän kuvan saaren historiasta ja luonnosta. Täällä esitetään jääkauden merkkejä luonnossa, saaren kulttuurihistoriaa ja luontoa. Opastuksen saa tilaamalla Anders Boströmiltä puh. 0500661328


Lue lisää Mässkärin luontopolusta!
Mässkär

Pooki

Mässkärin pooki rakennettiin 1856 Krimin sodan päätyttyä. Se on rakennettu yhken kokonaisen 21,4 m pitkän tukin ympärille. Pooki on tuntomerkki merenkulkijoille. Sen on tarkoitus näkyä kauaksi merelle ja paikantaa Mässkär.


Lue lisää Mässkärin historiasta!

Luonnonkaunis saaristoympäristö

Saari on runsaasti perinteisesti rakennettuja mökkejä. Avomeren rajalla olevien paljaiden kallioiden kanssa Mässkär tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön.


Vanha luotsitalo

Vanha luotsitalo rakennettiin vuonna 1856 Krimin sodan loputtua. Venäläistämisaikoina 1912 irtisanoituivat paikalliset luotsit protestina alistamisestaan venäläiselle meriministeriölle. Mustalta mereltä järjestettiin luotseja tilalle. Näiden luotsien majoittamista varten rakennettiin alkuperäiseen luotsitupaan uusi lisäosa. Opastuksen vanhaan luotsitaloon ja luotsien historiaan tilaamalla Sonja Denielilta puh. 0442734734


Vedenkorkeusmerkki vuodelta 1900.

Luotsit hakkasivat vedenkorkeusmerkin rantakallioon vuonna 1900. Se osoittaa nyt nopean maankohoamisen.