Foto: Tom Svenfelt

Mässkärs kordinater är N63° 43,6´ja E22° 36,1´. Ön finns invid farleden till Jakobstad c. 5 nm från staden och c. 2 nm från Ådö fiskehamn. Under sommaren finns det båtförbindelse till ön. Närmare uppgifter under rubriken båttrafik.

Öppethållningstider

Från 27.6 2020: alla dagar 10-21

tel: +358-6- 7294092

Övriga tider
tel: +358-500 661 328 / Anders Boström

Postadress:

Rådhusgatan 4 C 7, 68600 Jakobstad

E-mail:
masskar@masskar.fi