Foto: Tom Svenfelt

På Mässkär finns även möjlighet till trollingfiske eller vittjande av sik och laxfällor enligt beställning. Goda möjligheter till vinterfiske pilkning mm.