Kalastaminen

Mässkärissä on myös mahdollisuus vetouisteluun ja tilauksesta siika- ja lohipyydysten kokemiseen.…

Linnut

Mässkärissä voi sesongin aikana nähdä yli 100 lintulajia, joista pesiviä 80.…

Kulttuuri

Luotsien toiminta saarella kautta aikojan on selkeästi näkyvissä vielä nykyisin. Valtion alueella on vanha luiotsiasema ja pooki muistomerkkinä luotsien aikaisemmasta historiasta. Luotsit asuivat aikoinaan yksityisissä pienissä majoissa, joista 8 sijaitsee valtion alueella ja joita nykyisin asuttaa luotsien perilliset. “Ainan tupa”, vanhin niistä, 1800-luvun lopulta on Mässkärin luotsitupa-yhdistyksen omistuksessa. Siellä voi yleisö tutustua niihin vaatimattomiin olosuhteisiin, joissa luotsit asuivat. Uusi luotsirakennus rakennettiin vuonna 1956 ja on yleisölle avoinna. uudemmalta ajalta on jykeviä rakennelmia, laitureita, varasto ja energiahuollon laitteistoja. Luotsiasemalla on vielä vanha tutka. Radiomajakan masto on otettu käyttöön GSM-tukiaseman mastona.

Uuden luotsi- ja merivartioaseman käyttöönoton jälkeen 1958 vanha merivartioasema myytiin ja se on tänään kesähuvilana.

Mässkär kalastuskylänä on jossain määrin menettänyt asemaansa ja vanhat kalamajat ovat muuttuneet kaupunkilaisten kesämökeiksi. Saarella on vielä joitakin kalastajia ja heiltä on mahdollista ostaa tuoretta kalaa suoraan merestä.

Kasvillisuudessa on vielä merkkejä lampaiden laiduntamisesta.…