Foto: Tom Svenfelt

På Mässkär kan under en säsong ses över 100 olika fågelarter, av dessa häckar ca 80 arter.