Café – Restaurant – Bed & Breakfast

 

Opening hours


Every day until 14th of August

Café 10:00-21:00
Kitchen 12:00-20:00

Other times are to be booked in advance


Indulge in the Archipelago lifestyle on MässkärMässkär, is an island located outside the city of Pietarsaari. The island welcomes you with an open horizon as well as the sound of the sea and the birds. The tourism facilities in the old pilot station welcome outsiders to experience the calm and relaxing Baltic archipelago lifestyle that is usually kept sacred for the local inhabitants.Mässkär

Mässkär är en ö i det yttersta havsbandet utanför Jakobstad. På ön finns en f.d. lots- och sjöbevakningsstation som erbjuder allmänheten sina tjänster under namnet Mässkärs Naturstation med café/restaurang, inkvartering, bastuavdelning och konferensutrymmen. Från lotsarna verksamhet på ön finns gamla lotshuset från 1856 och Mässkärs båk från samma tid. Ön har en mycket omväxlande natur. På ön finns utmärkt naturstig som innehåller presentation av såväl naturen som kulturarvet på ön. Mässkärs yta är ca. 35 ha varav Finska staten äger 17 ha som Forststyrelsen Österbottens naturtjänster administrerar. Genom ett hyresavtal administrerar Mässkärs lotsstation rf. stationsbyggnaden och statens bryggor. Resten av öns yta är privat område.

Mässkärs Naturstation erbjuder sina tjänster året om

Under tiden juni -augusti är stationen bemannad. Under resterande delen av året betjänar stationen allmänheten efter beställning enligt kundens önskemål.

Kontaktuppgifter

Från 1.6 -31.8 tel: +358-6-729 4092, fax: +358-6-729 4096 

Övrigatider:

 Anders Boström tel: +358-6-723 1940 Email: masskar@masskar.fi